Social Media van invloed op relatie Journalist en PR-Managers

Het is nog niet zo lang geleden dat PR-landschap voornamelijk was ingericht vanuit eenrichtings-verkeer. Journalisten en PR-professionals wisten elkaar te vinden via de traditionele persberichten. Een herkenbaar proces. Overzichtelijk en voorspelbaar. Tot dat daar opeens de opkomst van Social Media was die deze keten in speeltempo heeft veranderd. Social Media van heeft invloed op relatie Journalist en PR-Managers.

Een verandering die gevolgen heeft voor de relaties tussen PR, journalisten en de consumenten/stakehoolders. Niet alleen is er een medium bijgekomen, er is ook een doelgroep bij gekomen. Beide beïnvloeden de manier waarop journalisten en PR-professionals tegenwoordig samen moeten werken. Zowel de journalistiek als de PR-managers hebben nu een “driehoeksverhouding” te managen waarin de consument als ultieme opinieleider een belangrijke sleutelrol vervult.

In mijn dagelijkse gesprekken met  PR-professionals en woordvoerders valt dat dit onderwerp leeft onder PR-managers en journalisten maar ook dat er veel verschillende meningen zijn  over de inzet van Social Media in deze nieuwe verhouding. Er ook zijn nog steeds PR-managers die zich de vraag stellen of deze media wel bruikbaar voor hen zijn.

Je vraagt je af; is dit geen achterhaalde gedachte? Van de andere kant; er is nog geen universeel proces zoals dat vroeger gold. Dus heerst er nog onzekerheid hoe ze met Social Media moeten omgaan om hiermee hun invloed en bereik te vergroten?  Of hoe zij bijvoorbeeld via ‘social’ de dagelijkse dialoog met journalisten kunnen optimaliseren ? Kortom; zijn PR-professionals  niet te behoudend om de kracht van Social Media beter te benutten?

Invloed van opinie van consumenten bij publicaties  

Diverse onderzoeken bevestigen al datgene wat we wisten. Journalisten maken steeds meer gebruik van Social Media voor hun eigen nieuwsvoorziening en met name voor actueel nieuws ter  onderbouwing van hun artikelen. Hoewel journalisten zeggen dat  men Social Media niet altijd als een betrouwbare bron zien hechten zij wel veel waarde als belangrijke bron van informatie bij publicaties.

Men kijkt vooral naar het opiniërende gedeelte van consumenten op de diverse sociale media. Deze opinies maken dan steeds vaker onderdeel  van de nieuwsberichtgeving. Niet onbelangrijk te vermelden dat de helft van de journalisten de mening van de consument hierbij vaker betrouwbaarder vind dan een statement van een organisatie.

Alles draait om snelheid bij huidige publicaties op social media

Een andere zeer noemenswaardige tendens is dat de snelheid van mediaberichtgeving  steeds belangrijker wordt ten opzichte van volledigheid. De strijd om actualiteit is “key voor journalisten”. Dit wordt  mede ingegeven door de verspreiding van nieuws door Social Media.  Voor veel journalisten geldt : publish first, correct if necessary. De publieke opinie wordt vaak eerder geverifieerd dan collega’s in de eigen organisatie.

Feiten worden steeds minder vaak gecheckt. En als journalisten zelf gaan publiceren op Social Media dan geven zij zich minder gebonden te voelen aan journalistieke regels. Via sociale media willen journalisten openlijker de eigen mening ventileren. Wat de diepgang en achtergrond van het nieuws niet  altijd ten goede komt

Koudwatervrees in rechtstreeks contact met consumenten

Het directe contact met de consument is dus een nieuwe dimensie en vooral voor de PR-mensen is dit veelal nog wennen.  Maar PR-managers moeten beseffen at de huidige consument een dialoog vanuit een bedrijf verwacht. Dit biedt hen de mogelijkheid direct informatie te delen en invloed te verkrijgen. Deze dialoog gaat de komende jaren meer en meer de dagelijkse agenda van PR=professionals bepalen..

Nieuwe kijk op relatie PR-manager en Journalist

Het contact tussen PR-professionals en journalisten is door Social Media geïntensiveerd. Voor journalisten vormt de nieuwe driehoeksverhouding een flinke verandering, vooral in het vinden van bronnen en in de signalering van wat er speelt in de wereld, de samenleving en de doelgroep. Daarnaast benutten zij veelal  Social Media gebruiken om druk uit te oefenen op  PR-afdelingen van organisaties. Vaak voor hun eigen profilering.

Deze nieuwe situatie leidt tot frequenter en sneller contact. Maar de onderlinge relaties zijn door de nieuwe verhoudingen niet direct versterkt. Beide partijen beseffen dat Social Media voor een hogere snelheid, toegenomen bereik en een hogere publicatiefrequentie leiden. Mara slechts enkelen beseffen dat ze nu meer tot elkaar zijn veroordeeld. En dat hierbij dus de contacten optimaal benut moeten worden..

Veel kansen voor PR-manager nieuwe stijl

De verwachting is dat PR-professionals op korte termijn veranderingen gaan doorvoeren in hun persbeleid waarin Social Media een relevante rol spelen. Het gebruik van sociale media zal in toenemende mate een two way street zijn  om meer de continue dialoog aan te gaan en relaties op te bouwen naar specifieke doelgroepen. In plaats van het oude adagium van het zenden van boodschappen naar een grote doelgroep.

Social media vormen een belangrijke rol voor het direct contact met de doelgroep. Het biedt de mogelijkheid voor dialoog met grote publicitaire mogelijkheden en dus kansen voor de PR-manager. Kansen die liggen op het verdiepen van het bereik in de doelgroep maar in het aanboren van nieuwe kanalen.  Consumenten zij stees meer op zoek naar duiding, filtering en diepgang. Vak via Social Media. De slimme PR-Manager weet er wel raad mee!

Marcel Olislagers