Social Media van invloed op relatie Journalist en PR-Managers

Het is nog niet zo lang geleden dat PR-landschap voornamelijk was ingericht vanuit eenrichtings-verkeer. Journalisten en PR-professionals wisten elkaar te vinden via de traditionele persberichten. Een herkenbaar proces. Overzichtelijk en voorspelbaar. Tot dat daar opeens de opkomst van Social Media was die deze keten in speeltempo heeft veranderd. Social Media van heeft invloed op relatie Journalist en PR-Managers.

Een verandering die gevolgen heeft voor de relaties tussen PR, journalisten en de consumenten/stakehoolders. Niet alleen is er een medium bijgekomen, er is ook een doelgroep bij gekomen. Beide beïnvloeden de manier waarop journalisten en PR-professionals tegenwoordig samen moeten werken. Zowel de journalistiek als de PR-managers hebben nu een “driehoeksverhouding” te managen waarin de consument als ultieme opinieleider een belangrijke sleutelrol vervult.

In mijn dagelijkse gesprekken met  PR-professionals en woordvoerders valt dat dit onderwerp leeft onder PR-managers en journalisten maar ook dat er veel verschillende meningen zijn  over de inzet van Social Media in deze nieuwe verhouding. Er ook zijn nog steeds PR-managers die zich de vraag stellen of deze media wel bruikbaar voor hen zijn.

Je vraagt je af; is dit geen achterhaalde gedachte? Van de andere kant; er is nog geen universeel proces zoals dat vroeger gold. Dus heerst er nog onzekerheid hoe ze met Social Media moeten omgaan om hiermee hun invloed en bereik te vergroten?  Of hoe zij bijvoorbeeld via ‘social’ de dagelijkse dialoog met journalisten kunnen optimaliseren ? Kortom; zijn PR-professionals  niet te behoudend om de kracht van Social Media beter te benutten?

Invloed van opinie van consumenten bij publicaties  

Diverse onderzoeken bevestigen al datgene wat we wisten. Journalisten maken steeds meer gebruik van Social Media voor hun eigen nieuwsvoorziening en met name voor actueel nieuws ter  onderbouwing van hun artikelen. Hoewel journalisten zeggen dat  men Social Media niet altijd als een betrouwbare bron zien hechten zij wel veel waarde als belangrijke bron van informatie bij publicaties.

Men kijkt vooral naar het opiniërende gedeelte van consumenten op de diverse sociale media. Deze opinies maken dan steeds vaker onderdeel  van de nieuwsberichtgeving. Niet onbelangrijk te vermelden dat de helft van de journalisten de mening van de consument hierbij vaker betrouwbaarder vind dan een statement van een organisatie.

Alles draait om snelheid bij huidige publicaties op social media

Een andere zeer noemenswaardige tendens is dat de snelheid van mediaberichtgeving  steeds belangrijker wordt ten opzichte van volledigheid. De strijd om actualiteit is “key voor journalisten”. Dit wordt  mede ingegeven door de verspreiding van nieuws door Social Media.  Voor veel journalisten geldt : publish first, correct if necessary. De publieke opinie wordt vaak eerder geverifieerd dan collega’s in de eigen organisatie.

Feiten worden steeds minder vaak gecheckt. En als journalisten zelf gaan publiceren op Social Media dan geven zij zich minder gebonden te voelen aan journalistieke regels. Via sociale media willen journalisten openlijker de eigen mening ventileren. Wat de diepgang en achtergrond van het nieuws niet  altijd ten goede komt

Koudwatervrees in rechtstreeks contact met consumenten

Het directe contact met de consument is dus een nieuwe dimensie en vooral voor de PR-mensen is dit veelal nog wennen.  Maar PR-managers moeten beseffen at de huidige consument een dialoog vanuit een bedrijf verwacht. Dit biedt hen de mogelijkheid direct informatie te delen en invloed te verkrijgen. Deze dialoog gaat de komende jaren meer en meer de dagelijkse agenda van PR=professionals bepalen..

Nieuwe kijk op relatie PR-manager en Journalist

Het contact tussen PR-professionals en journalisten is door Social Media geïntensiveerd. Voor journalisten vormt de nieuwe driehoeksverhouding een flinke verandering, vooral in het vinden van bronnen en in de signalering van wat er speelt in de wereld, de samenleving en de doelgroep. Daarnaast benutten zij veelal  Social Media gebruiken om druk uit te oefenen op  PR-afdelingen van organisaties. Vaak voor hun eigen profilering.

Deze nieuwe situatie leidt tot frequenter en sneller contact. Maar de onderlinge relaties zijn door de nieuwe verhoudingen niet direct versterkt. Beide partijen beseffen dat Social Media voor een hogere snelheid, toegenomen bereik en een hogere publicatiefrequentie leiden. Mara slechts enkelen beseffen dat ze nu meer tot elkaar zijn veroordeeld. En dat hierbij dus de contacten optimaal benut moeten worden..

Veel kansen voor PR-manager nieuwe stijl

De verwachting is dat PR-professionals op korte termijn veranderingen gaan doorvoeren in hun persbeleid waarin Social Media een relevante rol spelen. Het gebruik van sociale media zal in toenemende mate een two way street zijn  om meer de continue dialoog aan te gaan en relaties op te bouwen naar specifieke doelgroepen. In plaats van het oude adagium van het zenden van boodschappen naar een grote doelgroep.

Social media vormen een belangrijke rol voor het direct contact met de doelgroep. Het biedt de mogelijkheid voor dialoog met grote publicitaire mogelijkheden en dus kansen voor de PR-manager. Kansen die liggen op het verdiepen van het bereik in de doelgroep maar in het aanboren van nieuwe kanalen.  Consumenten zij stees meer op zoek naar duiding, filtering en diepgang. Vak via Social Media. De slimme PR-Manager weet er wel raad mee!

Marcel Olislagers

Hoe benut je een Social Newsroom bij crisiscommunicatie?

Het kan ieder bedrijf overkomen. Een onverwachte calamiteit die voor negatieve nieuwsgaring zorgt waarmee je zorgvuldig opgebouwde bedrijfsreputatie in één keer onder druk komt te staan. Hoe gaat jouw organisatie te werk bij crisiscommunicatie?

Een recent voorbeeld hiervan was de asbest-affaire in Utrecht waar de online communicatie allesbehalve vlekkeloos verliep. Toegegeven; het incident kwam als donderslag bij heldere hemel maar toch gaf het mij het gevoel dat de gemeente geen scenario klaar had liggen voor haar online communicatie.

Zo was er niet direct een “online hub” waar alle informatie rondom de asbestkwestie voorhanden was. Hier had een Social Newsroom  een heleboel onduidelijkheden kunnen voorkomen. Los van de inhoudelijke feiten; op deze Newsroom had burgemeester Aleid Wolfsen ook persoonlijk de communicatie kunnen voeren. Hij kwam in eerste instantie niet terug van vakantie en zijn optreden kwam hiermee onder vuur te liggen. Maar de argumentatie van zijn afwezigheid was online in geen velden of wegen te bekennen.

Social media bij crisiscommunicatie

Bedrijven hebben vaak wel een (communicatie)plan voor crisiscommunicatie. Maar Social Media en hun rol bij een crisis worden vaak niet in deze plannen opgenomen. En juist Social Media spelen bij een calamiteit juist de toonaangevende rol. Zij lopen als een rode draad door crisiscommunicatie heen. Goed anticiperen op de berichten vanuit Social Media maakt het grote verschil tussen een succesvolle crisiscampagne of een gebroken bedrijfsreputatie.

Zorg in een crisis voor je eigen betrouwbaarheid en leiderschap door accurate en actuele informatie zelf te bundelen in een Social Newsroom. Met goede communicatie kom je een crisis sneller te boven en voorkom je een hoop reputatieschade.

Social Newsroom gereed

Een ander zeer belangrijk item is; hoe houd je tijdens een crisis controle over alle berichten- en geruchten op Social Media en hoe anticipeer je hierop? Eén zaak is zeker; huidige websites zijn niet geëquipeerd voor actuele berichtgeving via Social Media in een overzichtelijk platform. En er is geen koppeling met een monitoringsdienst die die verder gaat dan Google Alert. Een professionele monitoring dienstverlener die direct 24/7 informatie ter beschikking stelt en alle berichten en tweets  weergeven over je organisatie.

De belangrijkste optie: ontwikkel nu al een Social Newsroom en voeg deze toe aan je bestaande website. Zet deze Newsroom nu al in de steigers of nog beter; voeg deze in ieder geval toe aan je corporate website. Het zal het belangrijkste communicatieplatform vormen om crisiscommunicatie digitaal goed af te handelen.

Een Social Newsroom biedt ongelooflijk veel voordelen

De Newsroom biedt jou het platform om alle informatie rondom de calamiteit actueel en met inhoud vanuit diverse Social Media te regisseren. Niet alleen kun je geruchten of onwaarheden ontzenuwen; je hebt ook de regie over de juiste informatie. Dat is belangrijk voor zowel klanten, consumenten, belanghebbenden en alle andere stakeholders. Maar ook voor journalisten die zich door de berichten op Social Media heen worstelen en proberen er waarheden uit te filteren.

Wat moet er allemaal terugkomen in de Newsroom?

Bij een crisis zoals in Utrecht word je als bedrijf afgerekend op de “kwaliteit en actualiteit” van crisiscommunicatie. Social Media voert hierin de hoofdtoon waarbij  een Social Newsroom de plek waar alle sociale content samenkomt. Een stream van informatie en een overzicht waar content wordt geaggregeerd vanuit verschillende platformen. Wees voorbereid op een groot aantal vragen en zorg dat scripts en mensen klaarstaan. Concentreer je vooral op Twitter. Daar speelt het gros van de real time communicatie zich af.

Het is de plek waar consumenten, journalisten, media en andere gegadigden alles kunnen vinden over de crisis. De achtergrond, de oorzaken, de tijdelijke oplossingen, de woordvoerders..etc. Het brengt alle informatie samen in een overzichtelijke centrale plek. De Social Newsroom dient als centralisering van alle content die horen bij een crisis, campagne of corporate communicatie.

Denk bij de inrichting van een Social Newsroom aan de mogelijkheden van streaming om interviews en persconferenties uit te zenden. Deze persconferenties kunnen dan altijd op ieder moment worden teruggekeken. Iedere organisatie doet er goed aan om alle sociale media modules vanuit een interactieve digitale omgeving te regisseren. Bundel alle actuele en relevante informatie rondom een crisis op in de Social Newsroom die direct vanuit je corporate homepage is te openen.

Ben jij ook online al klaar voor een crisis?

Helderheid, volledigheid en actualiteit van communicatie haalt bij een crisis de angel uit de crisis en kalmeert de emotie.

Wees ten tijde van de crisis volledig in je communicatie en reageer snel en betrokken! Zaak is dus om naast de strategie en executie rondom crisiscommunicatie ook oog te hebben voor de inrichting van de online omgeving waar vanuit snel en effectief gecommuniceerd kan worden.

Marcel Olislagers

De CEO reputatie bepalend voor succes van het bedrijf  

Steeds meer CEO’s hebben het door: een goede reputatie is essentieel. Maar tegelijkertijd is hun reputatie erg kwetsbaar. Zeker als een CEO in een minder positief daglicht komt te staan gaat via sociale media als een lopend vuurtje. Het mag duidelijk zijn: de CEO reputatie is bepalend voor succes van het bedrijf.

Het is  tijd om hier als CEO’s op in te springen!

De merkreputatie klimt op de prioriteitenlijst van communicatiemangers. Hoe beter je persoonlijke zakelijke reputatie, hoe beter dit is voor je organisatie. Immers, of je nu bestuursvoorzitter bent van een grote beursgenoteerde onderneming of algemeen directeur in het MKB, je bent de ultieme woordvoerder van het bedrijf. Jij vertegenwoordigt het merk en kan er waarde aan toevoegen of aan onttrekken. Niet alleen heeft de reputatie van de CEO invloed op de aandelenkoers, maar ook op de economische waarde van het bedrijf en op de moraal van de werknemers.

Een goede reputatie van de CEO is een signaal aan het publiek. Zo helpt het om kwalitatief betere werknemers aan te trekken en kapitaal te verwerven tegen lage tarieven. Ook kan een goede CEO reputatie bijdragen aan een gunstigere onderhandelingspositie.

De CEO reputatie bepalend voor succes van het bedrijf

Sociale media bieden een uitgelezen kans om invloed uit te oefenen op de reputatie van bedrijven en dus ook ook CEO’s. De bestuurders die actief zijn op sociale media leiden tot een betere reputatie en bedrijfsresultaten, en meer betrokkenheid van de werknemers. Dat zegt 80 procent van de internationale bestuurders. Onderzoek onder communicatie mangers laat zien dat driekwart het een goed idee vindt dat CEO´s actief zijn op sociale media. Dat blijkt uit onderzoek van het wereldwijde pr-adviesbureau Weber Shandwick en onderzoekspartner KRC Research. De cijfers laten zien dat sociale media in snel tempo een cruciaal middel worden voor leiderschap.

Onderzoek Deloitte

Dat het belang van de reputatie toeneemt, blijkt ook uit recent onderzoek van Deloitte. Wereldwijd vroeg het onderzoeksbureau 300 CEO’s naar hun risicomanagement. Zij gaven aan dat hun bedrijfsreputatie en de gevolgen van eventuele reputatieschade de belangrijkste strategische risico’s zijn voor hun organisatie. 81 procent van de ondervraagde CEO’s geeft
daarom aan dat hun organisatie strategische risico’s in kaart brengt, maar dat hun strategie op dit gebied nog verre van ideaal is.

Iedereen doet mee

Wat zeker is, is dat alle afdelingen moeten samenwerken om de risico’s in te perken. Alleen dan kunnen organisaties alle risico’s inzichtelijk maken en zullen ze instaat zijn om hun goede reputatie te waarborgen. CEO’s en communicatiemanagers weten dat er meer prioriteit gegeven moet worden aan de CEO’s reputatie. Zij zien de kansen voor de positieve effecten van de CEO’s reputatie.

Belangrijk is een balans te vinden tussen de verschillende optredens. Onzichtbaarheid wekt onrust op maar overexposure kan geïnterpreteerd worden als een te hoog ego. Een CEO die op een inspirerende en daadkrachtige manier leiding geeft en de boodschap en visie van de onderneming weet te versterken, versterkt op een natuurlijke wijze zijn/haar reputatie.

Houdt de aandacht! Juist in deze moeilijke tijden

Op het moment lijken organisaties en CEO’s zich steeds meer bewust van het belang van een goede reputatie. Maar het is belangrijk dat de aandacht voor dit onderwerp niet verzwakt. Het is juist nu de tijd om een duurzame invulling te geven aan de merkstrategieën. De recente economische mag geen belemmering zijn. Integendeel; het nieuwe economische elan kan het juist versterken. Door je reputatie als CEO juist nu te onderhouden, vergroot je juist je toekomstmogelijkheden.  Al was het alleen maar vanwege het feit dat de persoonlijke positie en het lot van bestuurders zelf steeds meer wordt gekoppeld aan de reputatie van de organisatie.

Marcel Olislagers

De culturele omslag voor een positie als thougt leader

Bedrijven in B2B doen er goed aan het initiatief te nemen op het gebied van content marketing. Voordat hun concurrenten ermee weglopen. Ieder bedrijf moet gaan denken als uitgever’ in het thought leader tijdperk. Het is cruciaal om transparant te handelen en communicatie naar de kern van alle handelingen te brengen.

In het sociale media tijdperk is in feite ieder tegenwoordig ook een mediabedrijf. Of ze willen of niet Ze moeten daarom goed opletten hoe professionele content marketing  hun identiteit, merk en imago beïnvloeden. Bovendien moeten ze –als ze marktleider zijn- zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in de markt.

Iedereen kan tegenwoordig content maken en uitgeven, maar dat zijn ze van oudsher niet gewend. Het belangrijkste is dat bedrijven letten op hoe content wordt gemaakt, hoe dat het bedrijf weerspiegelt en hoe consumenten en andere belanghebbenden bij de organisatie betrekt.”

Culturele omslag gevraagd voor thought leader

Het gaat hier om een culturele omslag. Dat is een van de moeilijkste dingen om te realiseren. Dat raakt niet alleen de PR- en marketingafdeling. Het gaat niet puur over communicatie maar over houding richting de markt, productie en distributie.”

Concreet: bedrijven moeten transparant zijn in hun identiteit en hun doelen. “En ze moeten een publishers mind set aannemen. Doen wat uitgevers doen: het publiek zoeken, snappen en bedienen. Maar dat houdt ook in dat ze hun communicatie regelmatig updaten. Een video in de maand op YouTube is niets.” En als laatste: zorg ervoor dat de content vind- en deelbaar is.

Content en Succes: Oorzaak en Gevolg

Koopgedrag is veranderd en daar moet ook de marketingaanpak in mee. Bedrijven zetten steeds meer in op een inbound marketing strategie.  Inbound marketing gaat ervan uit dat de klant naar de leverancier toekomt. Die leverancier moet dan wel zorgen dat ie gevonden kan worden, en gezien wordt als een interessante partij. In business-to-business, het liefst een thoughtleader. Een partij die wordt gezien als de autoriteit in de markt!

Waarom inbound marketing?

Dat bedrijven veel kansen zien met inbound marketing is niet voor niets. Veel marketeers zijn nog bezig met het hanteren van achterhaalde marketing technieken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van advertenties in diverse media die niet renderen.

Je moet juist je eigen publiek opbouwen, door eigen blogs en dergelijke te ontwikkelen. Hiermee verlaag je tegelijkertijd de kosten van je marketing.

Inbound of content marketing is dynamisch. Dat komt omdat je door het delen van content de  mogelijkheid tot interactie met je prospect of klant hebt.  Thoughtleadership vergt echter ook een pro-actieve houding en inbreng van je werknemers. Dat zij hun kennis willen etaleren in naam van hun werkgever. Vertrouw op het empowerment in je organisatie en beloon het zowel materieel als immaterieel.

Effectmeting

bij inbound marketing is het meten van de effecten ook heel erg belangrijk.  Het kan  eenvoudig en overzichtelijk. Door de leads te traceren die je genereert door gebruik van social media en blogging en in hoeverre deze leads uiteindelijk klant worden. Ook kun je vrij gericht bijsturen.  Je kunt bijvoorbeeld besluiten een extra webinar organiseren deze maand of een blog te posten, om alsnog je targets te halen.”

Personal Branding meets Corporate Branding

Steeds vaker praten klanten over een bedrijf, merk of product in Social Media terwijl bedrijven nog te weinig aandacht besteden aan de externe en interne veranderingen als gevolg van de invloed van Social Media. Uw personeel kan hierin en belangrijke rol spelen. Zij zijn immers de echte brand ambassadors van uw organisatie. Personal Branding meets Corporate Branding.

Het resultaat is dat zodra er iets gebeurd op deze platforms medewerkers elkaar verbaasd aankijken omdat er geen verantwoording bij een persoon of afdeling ligt en er geen duidelijkheid is over de opvolging.  Managers en medewerkers raken in verwarring.  Waar staat het hoofdstuk over Social Media?

Het invoeren van een organisatieverandering en een aanvullende Social Media strategie zijn tegenwoordig noodzakelijk.

Medewerkers die zich met personal branding profileren versterken uw Corporate merk !

Veel bedrijven hebben nog steeds twijfels met medewerkers die zich zakelijk via Social Media als Twitter en LinkedIn profileren. Er worden vraagtekens gesteld bij het nut ervan. Er komen primaire reacties los bij de directie van menig bedrijf. Zo wordt het nog veelal gezien als regelrechte tijdsverspilling, als een gevaar dat imagoschade aan de organisatie  kan berokkenen en men wantrouwt het omdat de activiteiten moeilijk te controleren zijn.

Er zijn nog steeds organisaties die hun medewerkers verbieden zakelijk Social Media in te zetten. Op zicht is dat geen issue ware het niet dat de argumentatie totaal niet deugt. Een argumentatie die snel kan leiden tot een gevaar voor de continuïteit van de organisatie.

Een gevaar is bijvoorbeeld een sluimerend generatieconflict binnen uw organisatie. Immers; voor jongere medewerkers  jonger dan 35 jaar (ook wel de generatie Y genoemd) zijn social media onmisbaar geworden. Het is een part of hun life. Zowel in hun zakelijke leven als sociale omgeving!

In plaats van de kansen te pakken ligt de focus vaak nog teveel op het risico

Veel organisaties zijn nog onwennig met de nieuwe ontwikkelingen. Het past nog niet op de management agenda. En de stellingname rondom Social Media wordt vaak gevoed door onwetendheid. Men ziet Social Media nog teveel als iets wat in de privé sfeer dient plaats te vinden. Deze mening wordt dagelijks gevoed door de vele onnozele tweets die voorbij razen. Men trekt hier voorbarige conclusies uit  omdat men ervan overtuigd is, dat Social Media niet passen in een professioneel werkklimaat.

Maar ziet men ook de commerciële kansen ?

Dat het ook anders kan wordt iedere dag bewezen ! Laat we een simpel voorbeeld pakken van LinkedIn. Uw doelgroep ziet onder meer via LinkedIn waar uw medewerkers mee bezig zijn en wat hen professioneel iedere dag bezig houdt. Als medewerkers gemotiveerd worden om als merkambassadeur op te treden, kunnen ze waardevolle content delen met hun netwerk en tegelijkertijd hun eigen professionele merk uitbouwen. Daarbij vergroten ze het bereik en de geloofwaardigheid van hun bedrijf door zinvolle gesprekken te voeren. Dit soort professionele updates is iets wat u als management team juist dient te stimuleren!

Marketing effect

Weinig organisaties hebben nog geen weet wat er gebeurt als uw medewerker een inhoudelijk goed artikel post via LinkedIn en deze direct doorplaatst op Twitter. Dan krijgt deze tweet op Twitter direct een marketingeffect. En draagt dit onomstotelijk bij aan de professionele reputatie van uw organisatie !

Ook voor de interne organisatie biedt Social Media vele voordelen. Het blijkt dat collega’s die elkaar via Twitter en andere platforms op de hoogte houden van hun activiteiten, beter worden gevoed over het reilen en zeilen binnen de organisatie en de professionele ontwikkelingen.

Draagvlak in de organisatie

Ga uit van kracht van uw medewerkers en besef dat hoe groter het netwerk van collega’s die Social Media gebruiken, hoe waardevoller dit is voor uw  bedrijf. Start vandaag nog met een ontwikkelen van een Social Media policy die gedragen wordt door al uw medewerkers.

Gemotiveerde medewerkers zijn immers de beste merkrepresentanten voor uw organisatie !

Marcel Olislagers