Boardroom heeft meer aandacht voor PR en Reputatiemanagement

De boardroom van technologie reuzen kijkt steeds kritischer naar hun reputatie vanuit technologische ontwikkelingen en het grensoverschrijdend economisch verkeer. 

We zien op dit moment duidelijk de machtstoename van nieuwe innovatiegiganten die de wereld echt veranderen. Bedrijven als Facebook, Google, Amazon, Uber, Snapchat zetten in op totale andere inzet van strategische modellen voor sales- en marketing.  Maar vooral hun totaal andere kijk op Public Relations en Reputatie in de globale economie zonder digitale landsgrenzen is interessant.

Op boardroom niveau zetten deze bedrijven volledig in op customer journey met het creëren van een optimale klantervaring vanuit de kracht van digitale netwerken. Ze hanteren compleet andere spelregels vanuit instrumenten als social listening, digital storytelling en real-time customer marketing. Alles draait bij hen om het opbouwen zorgvuldige opgebouwde reputatie vanuit een professionele PR-machine.

Goed interpreteren van Reputatiemanagement

Reputatiemanagement is een communicatie-instrument dat regelmatig verkeerd wordt geïnterpreteerd. Een reputatie is namelijk de collectieve perceptie die alle stakeholders hebben van een bedrijf. In de huidige digitale netwerkwereld wordt een reputatie verkregen hoe de buitenwereld reageert. Je reputatie maakt of kraakt je succes.

Ten eerste, het is de beste verdediging tegen (valse) aanvallen. Wanneer een bedrijf zichzelf niet hoeft te verdedigen omdat de omgeving dat al doet, loopt de aanvaller meer schade op dan het onderwerp van die aanval. Precies hierom vinden die brutale digitale wereldveroveraars uit Silicon Valley reputatie zo belangrijk. Het heeft niets te maken met manipuleren, maar alles met begrijpen hoe een digitale netwerkwereld werkt en hoe echte waarden en consistent gedrag het verschil maken tussen slagen en falen.

Hoe kan PR de reputatie van een organisatie versterken?

De eerder vermelde nieuwe innovatiegiganten managen hun Reputatie en PR veelal vanuit social listening, digital storytelling en real-time customer marketing. Zij laten hun stakeholders zelf de kenmerken van hun reputatie uitspreken en benoemen

Betrek je klanten erbij!

Uit het recent reputatie-onderzoek blijk dat key-drivers ‘Producten & Services’, ‘Innovation’ en ‘Citizinship’ samen de belangrijkste aspecten van de reputatie van een organisatie bepalen. Reputatiemanagement moet zich daarop richten. Het zijn bij uitstek onderwerpen waarbij een organisatie zijn klanten en stakeholders kan betrekken. Als je zelf zegt authentiek, eerlijk, customer centric of snel te zijn, dan ben je dat dus niet. Je bent het enkel als klanten dat zelf ontdekken.

Die nauwere klantbetrokkenheid leidt direct en indirect tot tal van baten. Klanten én medewerkers voelen zich meer betrokken en ‘empowered’. Dat geeft ze een goed gevoel en het is goed voor uw reputatie! Ook worden klantenbinding en klantloyaliteit als vanzelf versterkt met als resultaat minder klantverloop, meer herhaalaankopen en meer merkambassadeurs.

Klanten betalen ook graag voor hun betrokkenheid

Onderzoek naar de effecten van co-creatie, crowdsourcing en mass customization tonen aan dat een gevoel van ‘I designed it myself’ de subjectieve waarde van het product doet vergroten evenals de ‘willingness tot pay’ en de aankoopintentie. Reputatie management en social media blijken nauw verboden

klanten willen zich zeker in het huidige social media tijdperk graag verbinden met een organisatie of product waarbij ze positieve gevoelens hebben. Zo blijkt uit onderzoek van Insites Consulting dat 45 procent van de ondervraagde consumenten graag meewerkt aan een nieuwe reclamecampagne, wil 53 procent van de consumenten samen met de producent nieuwe producten ontwikkelen, wil 66 procent feedback geven over nieuwe producten en wil maar liefst 80 procent van de internetters een bedrijf helpen met het verbeteren van bestaande producten en diensten.

Bedrijven worden steeds meer als maatschappelijke ondernemingen gezien waarbij de reputatie van de organisatie (‘company behind the brand’) een belangrijke rol speelt in het verkrijgen van merkvoorkeur. Simon Sinek zegt het treffend: “People don’t buy for what you do, but why you do it”.

Nieuwe inzichten voor de boardroom

In de huidige digitale wereld doen bestuurders er goed aan iedere dag weer in te zetten op het versterken van hun reputatie. Want een positieve reputatie  werkt zeker in een wereld van netwerken zelfversterkend.

Precies hierom vinden die brutale digitale wereldveroveraars uit Silicon Valley reputatie zo belangrijk. Een reputatie die door een sterke PR-strategie wordt gemanaged vanuit echte waarden en consistent gedrag. Het is het verschil tussen slagen en falen.

Marcel Olislagers

De CEO reputatie bepalend voor succes van het bedrijf  

Steeds meer CEO’s hebben het door: een goede reputatie is essentieel. Maar tegelijkertijd is hun reputatie erg kwetsbaar. Zeker als een CEO in een minder positief daglicht komt te staan gaat via sociale media als een lopend vuurtje. Het mag duidelijk zijn: de CEO reputatie is bepalend voor succes van het bedrijf.

Het is  tijd om hier als CEO’s op in te springen!

De merkreputatie klimt op de prioriteitenlijst van communicatiemangers. Hoe beter je persoonlijke zakelijke reputatie, hoe beter dit is voor je organisatie. Immers, of je nu bestuursvoorzitter bent van een grote beursgenoteerde onderneming of algemeen directeur in het MKB, je bent de ultieme woordvoerder van het bedrijf. Jij vertegenwoordigt het merk en kan er waarde aan toevoegen of aan onttrekken. Niet alleen heeft de reputatie van de CEO invloed op de aandelenkoers, maar ook op de economische waarde van het bedrijf en op de moraal van de werknemers.

Een goede reputatie van de CEO is een signaal aan het publiek. Zo helpt het om kwalitatief betere werknemers aan te trekken en kapitaal te verwerven tegen lage tarieven. Ook kan een goede CEO reputatie bijdragen aan een gunstigere onderhandelingspositie.

De CEO reputatie bepalend voor succes van het bedrijf

Sociale media bieden een uitgelezen kans om invloed uit te oefenen op de reputatie van bedrijven en dus ook ook CEO’s. De bestuurders die actief zijn op sociale media leiden tot een betere reputatie en bedrijfsresultaten, en meer betrokkenheid van de werknemers. Dat zegt 80 procent van de internationale bestuurders. Onderzoek onder communicatie mangers laat zien dat driekwart het een goed idee vindt dat CEO´s actief zijn op sociale media. Dat blijkt uit onderzoek van het wereldwijde pr-adviesbureau Weber Shandwick en onderzoekspartner KRC Research. De cijfers laten zien dat sociale media in snel tempo een cruciaal middel worden voor leiderschap.

Onderzoek Deloitte

Dat het belang van de reputatie toeneemt, blijkt ook uit recent onderzoek van Deloitte. Wereldwijd vroeg het onderzoeksbureau 300 CEO’s naar hun risicomanagement. Zij gaven aan dat hun bedrijfsreputatie en de gevolgen van eventuele reputatieschade de belangrijkste strategische risico’s zijn voor hun organisatie. 81 procent van de ondervraagde CEO’s geeft
daarom aan dat hun organisatie strategische risico’s in kaart brengt, maar dat hun strategie op dit gebied nog verre van ideaal is.

Iedereen doet mee

Wat zeker is, is dat alle afdelingen moeten samenwerken om de risico’s in te perken. Alleen dan kunnen organisaties alle risico’s inzichtelijk maken en zullen ze instaat zijn om hun goede reputatie te waarborgen. CEO’s en communicatiemanagers weten dat er meer prioriteit gegeven moet worden aan de CEO’s reputatie. Zij zien de kansen voor de positieve effecten van de CEO’s reputatie.

Belangrijk is een balans te vinden tussen de verschillende optredens. Onzichtbaarheid wekt onrust op maar overexposure kan geïnterpreteerd worden als een te hoog ego. Een CEO die op een inspirerende en daadkrachtige manier leiding geeft en de boodschap en visie van de onderneming weet te versterken, versterkt op een natuurlijke wijze zijn/haar reputatie.

Houdt de aandacht! Juist in deze moeilijke tijden

Op het moment lijken organisaties en CEO’s zich steeds meer bewust van het belang van een goede reputatie. Maar het is belangrijk dat de aandacht voor dit onderwerp niet verzwakt. Het is juist nu de tijd om een duurzame invulling te geven aan de merkstrategieën. De recente economische mag geen belemmering zijn. Integendeel; het nieuwe economische elan kan het juist versterken. Door je reputatie als CEO juist nu te onderhouden, vergroot je juist je toekomstmogelijkheden.  Al was het alleen maar vanwege het feit dat de persoonlijke positie en het lot van bestuurders zelf steeds meer wordt gekoppeld aan de reputatie van de organisatie.

Marcel Olislagers

De culturele omslag voor een positie als thougt leader

Bedrijven in B2B doen er goed aan het initiatief te nemen op het gebied van content marketing. Voordat hun concurrenten ermee weglopen. Ieder bedrijf moet gaan denken als uitgever’ in het thought leader tijdperk. Het is cruciaal om transparant te handelen en communicatie naar de kern van alle handelingen te brengen.

In het sociale media tijdperk is in feite ieder tegenwoordig ook een mediabedrijf. Of ze willen of niet Ze moeten daarom goed opletten hoe professionele content marketing  hun identiteit, merk en imago beïnvloeden. Bovendien moeten ze –als ze marktleider zijn- zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in de markt.

Iedereen kan tegenwoordig content maken en uitgeven, maar dat zijn ze van oudsher niet gewend. Het belangrijkste is dat bedrijven letten op hoe content wordt gemaakt, hoe dat het bedrijf weerspiegelt en hoe consumenten en andere belanghebbenden bij de organisatie betrekt.”

Culturele omslag gevraagd voor thought leader

Het gaat hier om een culturele omslag. Dat is een van de moeilijkste dingen om te realiseren. Dat raakt niet alleen de PR- en marketingafdeling. Het gaat niet puur over communicatie maar over houding richting de markt, productie en distributie.”

Concreet: bedrijven moeten transparant zijn in hun identiteit en hun doelen. “En ze moeten een publishers mind set aannemen. Doen wat uitgevers doen: het publiek zoeken, snappen en bedienen. Maar dat houdt ook in dat ze hun communicatie regelmatig updaten. Een video in de maand op YouTube is niets.” En als laatste: zorg ervoor dat de content vind- en deelbaar is.

Content en Succes: Oorzaak en Gevolg

Koopgedrag is veranderd en daar moet ook de marketingaanpak in mee. Bedrijven zetten steeds meer in op een inbound marketing strategie.  Inbound marketing gaat ervan uit dat de klant naar de leverancier toekomt. Die leverancier moet dan wel zorgen dat ie gevonden kan worden, en gezien wordt als een interessante partij. In business-to-business, het liefst een thoughtleader. Een partij die wordt gezien als de autoriteit in de markt!

Waarom inbound marketing?

Dat bedrijven veel kansen zien met inbound marketing is niet voor niets. Veel marketeers zijn nog bezig met het hanteren van achterhaalde marketing technieken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van advertenties in diverse media die niet renderen.

Je moet juist je eigen publiek opbouwen, door eigen blogs en dergelijke te ontwikkelen. Hiermee verlaag je tegelijkertijd de kosten van je marketing.

Inbound of content marketing is dynamisch. Dat komt omdat je door het delen van content de  mogelijkheid tot interactie met je prospect of klant hebt.  Thoughtleadership vergt echter ook een pro-actieve houding en inbreng van je werknemers. Dat zij hun kennis willen etaleren in naam van hun werkgever. Vertrouw op het empowerment in je organisatie en beloon het zowel materieel als immaterieel.

Effectmeting

bij inbound marketing is het meten van de effecten ook heel erg belangrijk.  Het kan  eenvoudig en overzichtelijk. Door de leads te traceren die je genereert door gebruik van social media en blogging en in hoeverre deze leads uiteindelijk klant worden. Ook kun je vrij gericht bijsturen.  Je kunt bijvoorbeeld besluiten een extra webinar organiseren deze maand of een blog te posten, om alsnog je targets te halen.”