Masterclass Brandjournalisme en de rol van een Social Newsroom

De ‘muren’ tussen PR-disciplines breken af en er ontstaan nieuwe mogelijkheden vanuit van het sterk veranderende online medialandschap. Zoveel kansen van PR-bureaus om klanten te begeleiden in Digital, Content en Marketing.

Je leert in deze cursus over het monitoren van nieuwsvoorziening en hoe je dit nieuws vanuit actualiteit kan omzetten naar nieuwe mediakansen voor je opdrachtgever. Over de ontwikkeling van een PR-strategie waarin je je klant gaat positioneren in de rol van thought leader.

Je krijgt inzicht over het bewaken van corporate reputaties en het betrekken van stakeholders. Je leert over strategic content management waarin creativiteit elementair is. Hoe je een balans vindt op diverse kanalen vanuit earned, owned, shared of paid content. Hoe regisseer en produceer je deze nieuwe content? Vanuit een journalistieke invalshoek tot creatieve ontwikkeling met videoproducers tot interactive designers.

De rol van een Social Newsroom

Je verkrijgt inzichten in de rol van een Social Newsroom. Deze omgeving vormt het content platform  waar media, investeerders en andere stakeholders alles kunnen vinden over producten, diensten, persberichten, reclame campagnes, video, corporate nieuws, events, medewerkers, het managementteam en de organisatie. Weergegeven in een overzichtelijke centrale plek.

Samen met Social Press releases bedien je de journalist hiermee volledig op zijn wenken en worden relaties hiermee verbeterd De journalist krijgt de bouwstenen voor een bericht in één omgeving wat het makkelijker maakt voor het schrijven van een artikel.

Wat steek je op van deze Masterclass?

Het tijdperk PR 2.0 is er reeds nu en biedt ontegenzeggelijk veel kansen ! Deze Masterclass leert je hoe je als communicate professional of als PR-bureau/PR-adviseurde mogelijkheden van online PR optimaal benut.

Voor wie is deze cursus geschikt?

Geschikt voor

  • Communicatiemanagers
  • Directielid PR-bureau
  • Client Service Director
  • Woordvoerders
  • Bedrijfsjournalisten